Beste manus - drama

Kjersti Ugelstad «Det tredje øye»

Rubicon TV, TV 2