Beste grafikk/vignett/VFK

Jarnes, Standal, Røsting, Sæther-Larsen, Hornsletten «Fasadeprojeksjon om Grunnlovsjubileet 2014»

NRK Design, NRK1