Beste manus - drama

Jarl Emsell Larsen «Øyevitne»

Produsert av NRK for NRK