Beste lydproduksjon

Hugo Ekornes og Bård Farbu for Nobel

Monster for NRK