Beste regi - enkamera

Hildegunn Wærness «Fjorden Cowboys»

Flimmer film, TV 2