Beste dokumentar- eller faktaserie

«Alliert og alene»

Produsert av Ekkofilm for NRK