Årets TV-øyeblikk

71 grader nord – Norges tøffeste kjendis, Ulvekyss

Nordisk Film TV for Discovery Network Norway