Regler Gullruten 2017

 

 1. Gullruten er åpen for TV-programmer produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret. Det er produsenten/ produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntak er beste kvinnelige og mannlige skuespiller, beste kvinnelige og mannlige programleder, årets deltaker og publikumsprisen som alle tildeles aktører.
 2. Det kan meldes på program og programserier førstegangs-distribuert/publisert på TV og/eller nett.
 3. Programmene må oppfylle følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en redaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 4. Programmene må være sendt i perioden fra og med 16. mars 2016 til og med 19. mars 2017.  Spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.
 5. Programmet må passe inn i en av kategoriene. Et program kan kun meldes på i en kategori, pluss kategorien Årets nyskapning.
 6. Programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode.
 7. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 8. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 9. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et påmeldingsgebyr på kr 1.700,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 3.400,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainformasjon. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsavgiften for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og MTG TV dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 10. Påmeldingsfrist er mandag 13. februar 2017 kl 18. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 19. mars klokken 23.59, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 11. Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til andre kategorier.
 12. For priser som tildeles aktører gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2001 eller tidligere.