Kontakt

Torbjørn Urfjell

Styreleder Gullruten

turfjell@gmail.com

Synne Bergan

Prosjektleder Gullruten

synne@gullruten.no

Håvard Solem

Pressekontakt

havard.solem@tv2.no

Jan-Petter Dahl

Pressekontakt

jan-petter.dahl@tv2.no

Nordisk Film TV

Billetter TV-show

gullruten@nordiskfilmtv.com

Fieldwork

Presselansering og etterfest

fredrik@fieldwork.as

Regler Gullruten 2019

 1. Gullruten er åpen for TV-programmer produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret. Det er produsenten/ produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntak er beste skuespiller, beste programleder, årets deltaker,  publikumsprisen og Gullrutens hederspris som alle tildeles aktører. For disse prisene gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2003 eller tidligere.
 2. Det kan meldes på program og programserier førstegangs-distribuert/publisert på TV og/eller nett.
 3. Programmene må oppfylle følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en redaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 4. Programmene må være sendt i perioden fra og med 12. mars 2018 til og med 17. mars 2019.  Spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.
 5. Programmet må passe inn i en av kategoriene. Et program kan kun meldes på i en kategori, pluss kategorien Årets nyskapning.
 6. Programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode.
 7. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 8. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 9. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et gebyr på kr 1.750,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 3.500,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainfo. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsgebyret for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og NENT dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 10. Påmeldingsfrist er onsdag 20. februar 2019. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 17. mars, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingsskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 11. Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til andre kategorier.

Regler Fagprisen 2019

 1. Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag. Nominasjonsprosess og juryering skjer på grunnlag av innsendte program. Programinnholdet må være allment tilgjengeliggjort i Norge og produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Det kan meldes på fagpersoner fra produksjoner som er distribuert på TV og/eller publisert på Nett-TV, så lenge innslaget oppfyller følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en sjefsredaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 3. Programmene må være sendt mellom 12. mars 2018 og 17. mars 2019. En programserie kan bare sendes inn en gang per sesong per kategori.
 4. Påmeldingen må passe inn i en av kategoriene. En fagperson kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år.
 5. Hovedregelen er at Gullrutens Fagpris er en individuell pris. Fagprisen kan også gå til et team der flere fagpersoner i en kategori har jobbet tett sammen. Dette må spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 6. Hvert produksjonsselskap og hver TV-kanal kan melde på inntil fire fagpersoner eller team per kategori.
 7. Den som melder på må sørge for at programmet viser fagpersonen / teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. Dette skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 8. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten og Gullrutens Fagpris, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 9. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 10. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et påmeldingsgebyr på kr 1.250,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 2.500,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainformasjon. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsavgiften for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og MTG TV dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 11. Påmeldingsfrist er onsdag 20. februar 2019. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 17.mars, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Fagpersoner i programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må godkjennes av og avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 12. Fagpriskomiteen kan avvise påmeldte bidrag, dersom regler eller andre forhold tilsier dette. Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å flytte påmeldte fagpersoner fra en kategori til en annen. Fagpriskomiteen forbeholder seg også retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering. Juryleder skal diskutere dette med juryen dersom det blir aktuelt å ta en slik avgjørelse

Kategorier Gullruten

A) BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM

Hverdags- og helgeunderholdning med programmer av typen talkshow, spørrekonkurranser, store underholdnings-eventer, musikkprogram og generell stor studiobasert underholdning.

Nominerte 2018: Truls ala Hellstrøm, Stjernekamp, Huskestue, En kveld hos Kloppen

B) BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY

Programserier med iscenesatt og konstruert virkelighet drevet av spilleregler og konkurranse deltagerne imellom. Realityprogram over flere episoder med kjente eller ukjente deltagere som konkurrerer mot hverandre, enten som lag eller enkeltpersoner.

Nominerte 2018: Alt for Norge, Farmen, Mesternes mester, Paradise Hotel

C) BESTE REALITY

Programmer hvor kjente eller ukjente deltakerne opptrer som seg selv – de tas ut av sitt daglige miljø og inn i en iscenesatt, eller kontrollert virkelighet. Kan også være programserier der deltakerne er seg selv i sin virkelighet, der virkeligheten blir stramt kontrollert, altså serier bestående av avsluttende episoder der hver episode følger faste konstruerte regler og tematikk.

Nominerte 2018: Ramm og Tørnquist redder Norge, Luksusfellen, Teenage boss, Familieekspedisjonen

D) BESTE DOKUSÅPE

Dokusåper og reportasjeserier som følger alminnelige mennesker i et autentisk miljø. Ofte har hovedkarakterene noe til felles, for eksempel felles arbeidsplass eller fritidsaktivitet. De samme hovedkarakterene følges gjennom flere episoder.

Nominerte 2018: I Kongens klær, Veterinærene, Tangerudbakken borettslag, Danskebåten

E) BESTE DRAMASERIE

Dramaserie med norsk hovedprodusent.

Nominerte 2018: Heimebane, En natt, Skam, Aber Bergen

F) BESTE HUMORPROGRAM

Program og serier basert på humor eller satire. Inkluderer også talkshow og situasjonskomedier.

Nominerte 2018: Stories from Norway, Vikingane, Hit for hit, Hvite gutter

G) BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM

Program eller programserier med barn og unge under 15 år som målgruppe. Alle programsjangre.

Nominerte 2018: Temadager overgrep, Zombielars, Sangfoni, MGP JR

H) BESTE LIVSSTILSPROGRAM

Kunnskaps- og opplevelsesorienterte programserier som omhandler kultur, natur, vitenskap, matlaging, interiør, forbrukerspørsmål eller andre tema rettet mot seernes hverdagsliv, fritid og interesser. Programmene har typisk fastlåste programelementer. Hovedfokus er ikke på deltakernes historie og utvikling.

Nominerte 2018: Helsekontrollen, Eventyrlig oppussing, Hagetid, FBI

I) BESTE NYHETS-, SPORTS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM

Fakta- eller informasjonsbaserte program. Inkluderer debattprogrammer, nyhetssendinger og samfunnsprogram.

For eksempel: Faten tar valget, Insider Fem, Dagsrevyen, Sykkel-VM i Bergen, Åsted Norge

J) BESTE TV-DOKUMENTAR

Enkeltstående dokumentarprogram laget for og førstegangspublisert på TV. Ved påmelding av dokumentarer som er en del av en serie av enkeltstående dokumentarer skal paraply-tittelen nevnes i påmeldingen.

Nominerte 2018: St. Halvardshjemmet, Den norske islamisten, 69 minutter av 86 dager, Mellom oss

K) BESTE DOKUMENTARSERIE

Dokumentarserier laget for og førstegangspublisert på TV.

Nominerte 2018:Søsken, Takin Ova, Da vi styrte landet, Datoen

L) BESTE SKUESPILLER

Beste skuespiller i et TV-drama, krim eller situasjonskomedie.

M) BESTE PROGRAMLEDER

Beste programleder for program eller serie i alle kategorier.

Ikke åpen for ordinær påmelding, meldes på av kanal. Kan meldes på som par dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

N) ÅRETS DELTAKER

Medvirkende i realityserie eller dokusåpe. Deltakeren må oppleves som nykommer for publikum.

Kan meldes på som par eller mindre gruppe dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

O) ÅRETS NYSKAPNING

Program med urpremiere siste år som videreutvikler norsk TV ved å gi seerne nye innholdselementer eller særlig høy kvalitet. Originalkonsept og ikke versjon av et internasjonalt konsept. Prisen juryeres av Gullrutenkomitéen.

Nominerte 2018: Da vi styret landet. Stories from Norway, Truls ala Hellstrøm

P) PUBLIKUMSPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding.

Q) ÅRETS TV-ØYEBLIKK

Ikke åpen for ordinær påmelding.

R) ÅRETS HEDERSPRIS

Ikke åpen for ordinær påmelding.

Kategorier Gullrutens Fagpris

1) BESTE REGI FLERKAMERA

Regi i produksjoner, alle kategorier, med tre eller flere kameraer produsert ved OB-buss eller regikontroll.

2) BESTE FOTO ENKAMERA

Foto alle programkategorier enkamera, utenom dramaproduksjoner.

3) BESTE REGI ENKAMERA

Regi alle programkategorier enkamera, utenom dramaproduksjoner.

4) BESTE KLIPP UNDERHOLDNING

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

5) BESTE KLIPP DOKUMENTAR

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

6) BESTE FOTO TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

7) BESTE REGI TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

8) BESTE KLIPP TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

9) BESTE MANUS TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

10) BESTE LYDPRODUKSJON

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet

11) BESTE LYDDESIGN

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet

12) BESTE LYSDESIGN / SCENOGRAFI / PRODUCTION DESIGN

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

13) BESTE GRAFISK DESIGN / VFX

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

14) BESTE KOSTYME

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

15) BESTE SMINKE

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

16) BESTE ORIGINALMUSIKK

Alle typer programkategorier.

17) ÅRETS INNOVASJON

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til synne@gullruten.no, skriftlig med begrunnelse.

18) ÆRESFAGPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til synne@gullruten.no, skriftlig med begrunnelse.

Nyheter