Kontakt

Åse Kringstad

Styreleder Gullruten

ase.kringstad@virke.no

Synne Bergan

Prosjektleder Gullruten

synne@gullruten.no

Håvard Solem

Pressekontakt

havard.solem@tv2.no

Jan-Petter Dahl

Pressekontakt

jan-petter.dahl@tv2.no

Nordisk Film TV

Billetter TV-show

gullruten@nordiskfilmtv.com

Fieldwork

Presselansering og etterfest

fredrik@fieldwork.as

Regler Gullruten 2020

 1. Gullruten 2020 åpner for påmelding 16. januar og gjelder for TV-programmer produsert for det norske publikum. Dette gjelder program og programserier førstegangs-distribuert/publisert på TV og/eller nett. Programmet må være publisert på TV og/eller nett i perioden fra og med 18 mars 2019 til og med 26. april 2020. Program som publiseres etter påmeldingsfristen 7. februar, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Synne Bergan - synne@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Påmeldingsskjema må uansett være fylt ut innen påmeldingsfristen utløper. Spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.
 2. Programmene må oppfylle følgende tre kriterier: Programmet må være produsert for det norske publikum, distribuert/publisert i norske, nasjonale medier og produksjonen må ha en ansvarlig redaktør. Dette utelukker private opplastinger.
 3. Det er produsenten/produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntakene er ”Beste skuespiller”, ”Beste birolle”, ”Beste programleder - underholding”, ”Beste programleder - nyhets, sport eller aktualitet”, ”Årets deltaker”, ”Publikumsprisen” og ”Gullrutens hederspris” som alle tildeles aktører. For disse prisene gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2004 eller tidligere.
 4. Programmet kan kun meldes på i én kategori, i tillegg til ”Beste skuespiller”, ”Beste birolle”, ”Beste programleder - underholding”, ”Beste programleder - nyhet, sport eller aktualitet" eller "Årets nyskapning".
 5. Programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode. Unntaket er påmelding i ”Beste skuespiller” og/eller ”Beste birolle” hvor det kan meldes på inntil 2 episoder for å dekke alle skuespillerne og birollene man ønsker å melde på. Hvilken episode som representerer hvilken skuespiller/birolle nevnes i påmeldingen. Totalt i dramakategoriene kan det da meldes på inntil 2 episoder for å dekke påmeldingene i "Beste TV-drama", "Beste skuespiller" og "Beste birolle".
 6. Alle innsendte bidrag må være rettighetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 7. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 8. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et gebyr på kr 1.800,-. Ikke-medlemmer betaler kr 3.500,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainfo. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsgebyret for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og NENT dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 9. Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til andre kategorier.

Regler Fagprisen 2020

 1. Gjelder for program publisert på TV og /eller nett-TV i perioden mellom 18. mars 2019 og 26. april 2020.
 2. Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag. Det kan meldes på fagpersoner fra produksjoner som er distribuert på TV og/eller publisert på nett-TV, så lenge innslaget oppfyller følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en ansvarlig sjefsredaktør. Dette utelukker private opplastinger
 3. Program/episoder som publiseres etter påmeldingsfristen 7. februar, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Synne Bergan – synne@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Påmeldingskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper.
 4. Påmeldingen må passe inn i en av kategoriene. Nominasjonsprosess og juryering skjer på grunnlag av ett innsendt bidrag. En fagperson/team kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år.
 5. Hvert produksjonsselskap og hver TV-kanal kan melde på inntil fire fagpersoner eller team per kategori.
 6. Påmeldingen må sørge for at programmet viser fagpersonen / teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. Dette skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet, gjerne henvist med tidskoder.
 7. Alle innsendte bidrag må være sikkerhetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten og Gullrutens Fagpris, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 8. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 9. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et påmeldingsgebyr på kr 1.300,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 2.600,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainformasjon. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsavgiften for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og NENT dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 10. Fagpriskomiteen kan avvise påmeldte bidrag, dersom regler eller andre forhold tilsier dette. Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å flytte påmeldte fagpersoner fra en kategori til en annen. Fagpriskomiteen forbeholder seg også retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering. Juryleder skal diskutere dette med juryen dersom det blir aktuelt å ta en slik avgjørelse

Kategorier Gullruten

A) BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM

Hverdags- og helgeunderholdning med programmer av typen talkshow, spørrekonkurranser, store underholdnings-event, musikkprogram og generell stor studiobasert underholdning.

Nominerte 2019: Truls ala Hellstrøm, Stjernekamp, På tur med Dag Otto, Skal vi danse

B) BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY

Programserier med iscenesatt og konstruert virkelighet drevet av spilleregler og konkurranse deltagerne i mellom. Reality-program over flere episoder med kjente eller ukjente deltagere som konkurrerer mot hverandre, enten som lag eller enkeltpersoner.

Nominerte 2019: 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis, Sommerhytta, Farmen, Alt for Norge

C) BESTE REALITY

Programmer hvor kjente eller ukjente deltakerne opptrer som seg selv. De tas ut av sitt daglige miljø og inn i en iscenesatt, eller kontrollert virkelighet. Kan også være programserier der deltakerne er seg selv i sin virkelighet, der virkeligheten blir stramt kontrollert, altså serier bestående av avsluttende episoder der hver episode følger faste konstruerte regler og tematikk.

Nominerte 2019: Jorden rundt på 6 steg, I lomma på Silje, Tjukken og Lillemor, Gift ved første blikk

D) BESTE DOKUSÅPE

Dokusåper og reportasjeserier som følger alminnelige mennesker i et autentisk miljø. Ofte har hovedkarakterene noe til felles, for eksempel felles arbeidsplass eller fritidsaktivitet. De samme hovedkarakterene følges gjennom flere episoder.

Nominerte 2019: 113, Værdal´n karsk og base, Reindrømmen, Team Ingebrigtsen

E) BESTE HUMORPROGRAM

Program og serier basert på humor. Inkluderer også talkshow, panelshow og situasjonskomedier.

Nominerte 2019: Parterapi, Magnus, Hvite gutter, Best før

F) BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM

Program eller programserier med barn og unge under 15 år som målgruppe. Alle programsjangre.

Nominerte 2019: ZombieLars, Lik meg, Villa mekk, Helsesista gjør en forskjell

G) BESTE LIVSSTILSPROGRAM

Kunnskaps- og opplevelsesorienterte programserier som omhandler kultur, natur, vitenskap, matlaging, interiør, forbrukerspørsmål eller andre tema rettet mot seernes hverdagsliv, fritid og interesser. Programmene har typisk fastlåste programelementer. Hovedfokus er ikke på deltakernes historie og utvikling.

Nominerte 2019: Folkeopplysningen, Eventyrlig oppussing, Superhundene, Lisenskontrolløren og livet

H) BESTE NYHETS-, SPORTS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM

Nominerte 2019: Else om: Selvmord, Urix: Grenseløs – Klimaarven, Åsted Norge, Korrespondentene

I) BESTE TV-DOKUMENTAR

Enkeltstående dokumentarprogram laget for og førstegangspublisert på TV og/eller nett. Ved påmelding av dokumentarer som er en del av en serie av enkeltstående dokumentarer skal paraply-tittelen nevnes i påmeldingen.

Nominerte 2019: Når knoklene blir til gelé, Daniel og Simen, Hatets vugge, En søsters kamp – Brennpunkt

J) BESTE DOKUMENTARSERIE

Dokumentarserier laget for og førstegangspublisert på TV og/eller nett.

Nominerte 2019: Overleverne, Sinnssykt, Helene sjekker inn, Uro

K) BESTE DRAMASERIE

Dramaserie med norsk hovedprodusent.

Nominerte 2019: Lykkeland, Kielergata, Unge Lovende, 17

L) BESTE SKUESPILLER

Beste skuespiller i et TV-drama, krim eller situasjonskomedie.

M) BESTE BIROLLE

Beste skuespiller i et TV-drama, krim eller situasjonskomedie.

N) BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING

Beste programleder for program eller serie i underholdningskategoriene.

Kan meldes på som par dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

Ikke åpen for ordinær påmelding, meldes på av kanal.

O) BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET

Beste programleder for program eller serie i nyhets-, sport eller aktualitetskategoriene.

Kan meldes på som par dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

Ikke åpen for ordinær påmelding, meldes på av kanal.

P) ÅRETS DELTAKER

Må være castet for realityserie eller dokusåpe. Deltakeren må være nykommer for publikum.

Kan meldes på som par eller mindre gruppe dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

Q) ÅRETS NYSKAPNING

Program med urpremiere siste år som videreutvikler norsk TV ved å gi seerne nye innholdselementer eller særlig høy kvalitet. Originalkonsept og ikke versjon av et internasjonalt konsept. Prisen juryeres av Gullrutenkomitéen.

Nominerte 2019: Kongen av Gulset, I lomma på Silje, Else om: Selvmord, Villmark uten voksne

R) PUBLIKUMSPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding.

S) ÅRETS TV-ØYEBLIKK

Ikke åpen for ordinær påmelding.

T) ÅRETS HEDERSPRIS

Ikke åpen for ordinær påmelding.

Kategorier Gullrutens Fagpris

1) BESTE REGI FLERKAMERA

Regi i produksjoner, alle kategorier, med tre eller flere kameraer produsert ved OB-buss eller regikontroll.

2) BESTE FOTO ENKAMERA, UNDERHOLDNING

Foto enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

3) BESTE FOTO ENKAMERA, DOKUMENTAR

Foto enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

4) BESTE REGI ENKAMERA, UNDERHOLDNING

Regi enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

5) BESTE REGI ENKAMERA, DOKUMENTAR

Regi enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

6) BESTE KLIPP UNDERHOLDNING

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

7) BESTE KLIPP DOKUMENTAR

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

8) BESTE FOTO TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

9) BESTE REGI TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

10) BESTE KLIPP TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

11) BESTE MANUS TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

12) BESTE LYDPRODUKSJON

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet

13) BESTE LYDDESIGN

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet

14) BESTE LYSDESIGN / SCENOGRAFI / PRODUCTION DESIGN

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

15) BESTE GRAFISK DESIGN / VFX

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

16) BESTE KOSTYME

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

17) BESTE SMINKE

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

18) BESTE ORIGINALMUSIKK

Alle typer programkategorier.

19) ÅRETS INNOVASJON

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til synne@gullruten.no, skriftlig med begrunnelse.

20) ÆRESFAGPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til synne@gullruten.no, skriftlig med begrunnelse.

Nyheter