Kontakt

Torbjørn Urfjell

Styreleder Gullruten

torbjorn.urfjell@virke.no

Tina Jære Brandt

Prosjektleder Gullruten

Tlf: 911 48 518

tina@gullruten.no

Håvard Solem

Pressekontakt

Tlf: 934 35 922

havardsolem@tv2.no

Anna Martha Leidland

Pressekontakt

Tlf: 476 45 065

Annemartha.leidland@tv2.no

Monster Entertainment

Billetter TV-show

gullruten@monstermail.no

Playroom

Presselansering og etterfest

Tlf: 970 71 717

stian@playroom.no

Beauty Lounge

Timebestilling

beauty@monstermail.no

Regler Gullruten 2018

 
 1. Gullruten er åpen for TV-programmer produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret. Det er produsenten/ produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntak er beste kvinnelige og mannlige skuespiller, beste kvinnelige og mannlige programleder, årets deltaker og publikumsprisen som alle tildeles aktører.
 2. Det kan meldes på program og programserier førstegangs-distribuert/publisert på TV og/eller nett.
 3. Programmene må oppfylle følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en redaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 4. Programmene må være sendt i perioden fra og med 20. mars 2017 til og med 11. mars 2018.  Spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.
 5. Programmet må passe inn i en av kategoriene. Et program kan kun meldes på i en kategori, pluss kategorien Årets nyskapning.
 6. Programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode.
 7. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 8. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 9. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et gebyr på kr 1.700,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 3.400,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainfo. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsagebyret for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og MTG TV dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 10. Påmeldingsfrist er torsdag 15. februar 2018. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 11. mars, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingsskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 11. Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til andre kategorier.
 12. For priser som tildeles aktører (skuespiller/programleder(deltaker) gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2002 eller tidligere.

Regler Fagprisen 2018

 
 1. Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag. Nominasjonsprosess og juryering skjer på grunnlag av innsendte program. Programinnholdet må være allment tilgjengeliggjort i Norge og produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Det kan meldes på fagpersoner fra produksjoner som er distribuert på TV og/eller publisert på Nett-TV, så lenge innslaget oppfyller følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en sjefsredaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 3. Programmene må være sendt mellom 20. mars 2017 og 11. mars 2018. En programserie kan bare sendes inn en gang per sesong per kategori.
 4. Påmeldingen må passe inn i en av kategoriene. En fagperson kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år.
 5. Hovedregelen er at Gullrutens Fagpris er en individuell pris. Fagprisen kan også gå til et team der flere fagpersoner i en kategori har jobbet tett sammen. Dette må spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 6. Hvert produksjonsselskap kan melde på inntil to fagpersoner eller team per kategori. TV-kanalene kan melde på inntil to fagpersoner eller team per kategori. Unntaket er i kategoriene for TV-drama, der er det ingen begrensning i antall.
 7. Den som melder på må sørge for at programmet viser fagpersonen / teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. Dette skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 8. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten og Gullrutens Fagpris, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 9. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 10. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et påmeldingsgebyr på kr 1.200,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 2.400,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainformasjon. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsavgiften for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og MTG TV dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 11. Påmeldingsfrist er torsdag 15. februar 2018. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 11.mars, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Fagpersoner i programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må godkjennes av og avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 12. Fagpriskomiteen kan avvise påmeldte bidrag, dersom regler eller andre forhold tilsier dette. Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å flytte påmeldte fagpersoner fra en kategori til en annen.
 13. Fagpriskomiteen forbeholder seg også retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering. Juryleder skal diskutere dette med juryen dersom det blir aktuelt å ta en slik avgjørelse.

Kategorier Gullruten

A) BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM

Hverdags- og helgeunderholdning med programmer av typen talkshow, spørrekonkurranser, musikkprogram og generell studiobasert underholdning.  Inkluderer også program med reality-elementer, men hvor reality-elementet ikke dominerer, som talentkonkurranser hvor TV-seerne bestemmer vinneren.

For eksempel: Lindmo, Klovn til kaffen, Stjernekamp, Norske talenter

B) BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY

Programserier med iscenesatt og konstruert virkelighet drevet av spilleregler og konkurranse deltagerne i mellom. Realityprogram over flere episoder med kjente eller ukjente deltagere som konkurrerer mot hverandre, enten som lag eller enkeltpersoner.

For eksempel: Farmen, Mesternes mester, Alt for Norge, Paradise Hotel

C) BESTE REALITY

Programmer hvor kjente eller ukjente deltakerne opptrer som seg selv – de tas ut av sitt daglige miljø og inn i en iscenesatt, eller kontrollert virkelighet. Kan også være programserier der deltakerne er seg selv i sin virkelighet, der virkeligheten blir stramt kontrollert; altså serier bestående av avsluttende episoder der hver episode følger faste konstruerte regler og tematikk.

For eksempel: Petter uteligger, Sofa, Luksusfellen, Gift ved første blikk

D) BESTE DOKUSÅPE

Dokusåper og reportasjeserier som følger alminnelige mennesker i et autentisk miljø. Ofte har hovedkarakterene noe til felles, for eksempel felles arbeidsplass eller fritidsaktivitet. De samme hovedkarakterene følges gjennom flere episoder.

For eksempel: Villmarkas voktere, Fjorden Cowboys, Fødeavdelingen

E) BESTE DRAMASERIE

Dramaserie laget for og førstegangs-publisert på TV. Programserien skal vurderes ut i fra en episode, men det er tillatt å laste opp inntil to dersom det er sammenhenger som er vanskelig å forstå kun ut i fra en episode.

For eksempel: Grenseland, Nobel, Aber Bergen

F) BESTE HUMORPROGRAM

Program og serier basert på humor eller satire. Inkluderer også talkshow og situasjonskomedier.

For eksempel: Neste sommer, Nytt på nytt, Costa del Kongsvik, Den jævla naboen

G) BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM

Program eller programserier med barn og unge under 15 år som målgruppe. Alle programgenre.

For eksempel: Sangfoni, Snøfall, Best i mest, MGP Junior

H) BESTE LIVSSTILSPROGRAM

Kunnskaps - og opplevelsesorienterte programserier som omhandler kultur, natur, vitenskap, matlagning, interiør, forbrukerspørsmål eller andre tema rettet mot seernes hverdagsliv, fritid og interesser. Programmene har typisk ikke så fastlåste programelementer. Hovedfokus er ikke på deltakernes historie og utvikling.

For eksempel: Folkeopplysningen, TV 2 hjelper deg, Typisk deg, Tid for hjem

I) BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM

Fakta- eller informasjonsbaserte program. Inkluderer debattprogrammer, nyhetssendinger og samfunnsprogram. Kanaler som sender nyheter 24 timer i døgnet vurderes ut fra inntil én sammenhengende time.  Åpent for enkeltprogram og serier med flere episoder.

For eksempel: Åsted Norge, Sportsrevyen, spesifikke nyhetssendinger

J) BESTE TV-DOKUMENTAR

Enkeltstående dokumentarprogram eller dokumentarfilm laget for og førstegangs-publisert på TV. Hovedprodusenten skal være norsk. Dokumentarserier bestående av enkeltstående dokumentarer kan melde på inntil to dokumentarer. Paraply-tittelen skal nevnes i påmeldingen.

For eksempel: Brennpunkt Pengepredikanten, Søsken til evig tid, Fra barn til borger

K) BESTE DOKUMENTARSERIE

Dokumentarserier laget for og førstegangs-publisert på TV. Programserier bestående av to eller flere episoder, som har en sammenheng på grunn av framgangsmåte, emne eller tematisk utvikling. Programserien skal vurderes ut i fra en episode, men det er tillatt å laste opp inntil to dersom det er sammenhenger som er vanskelig å forstå kun ut i fra en episode.

For eksempel: Flukt, Helene sjekker inn, Jeg mot meg

L) BESTE KVINNELIGE SKUESPILLER 

Kvinnelig skuespiller i et dramaserie, krim eller situasjonskomedie.

M) BESTE MANNLIGE SKUESPILLER 

Mannlig skuespiller i et dramaserie, krim eller situasjonskomedie.

N) BESTE KVINNELIGE PROGRAMLEDER

Programleder for program/serie i alle kategorier.

Ikke åpen for ordinær påmelding, kan kun meldes på av kanal. Kan meldes på som par dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

O) BESTE MANNLIGE PROGRAMLEDER

Programleder for program/serie i alle kategorier.

Ikke åpen for ordinær påmelding, kan kun meldes på av kanal. Kan meldes på som par dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

P) ÅRETS DELTAKER

Medvirkende i realityserie eller dokusåpe. Deltakeren(e) må oppleves som nykommer for publikum. Kan meldes på som par eller mindre gruppe dersom de gjennom programmet framstår som en naturlig enhet.

Q) ÅRETS NYSKAPNING

Må være et norsk utviklet originalkonsept, ikke en versjonering av et internasjonalt konsept.

R) BESTE EVENT ELLER SPORTSSENDING

Sportssending, show eller annen enkeltstående event.

For eksempel: VG-lista, VM i sjakk, Nobelkonserten, Artistgallaen

PUBLIKUMSPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding.  Deles ut i samarbeid med mediepartner.

ÅRETS TV-ØYEBLIKK

Ikke åpen for ordinær påmelding. Deles ut i samarbeid med partner.

ÅRETS HEDERSPRIS

Ikke åpen for ordinær påmelding.

Kategorier Gullrutens Fagpris

1) BESTE FLERKAMERATEAM

Fotografer og teknisk team i produksjoner med tre eller flere kameraer, produsert med OB-buss eller regikontroll. Ved påmelding skal det oppgis teamleder (f.eks. A-foto, teknisk leder, innspillingsleder) som vil representere teamet ved eventuell nominasjon.

2) BESTE REGI FLERKAMERA

Regi i produksjoner, alle kategorier, med tre eller flere kameraer produsert ved OB-buss eller regikontroll.

3) BESTE FOTO ENKAMERA

Foto alle programkategorier enkamera, utenom dramaproduksjoner.

4) BESTE REGI ENKAMERA

Regi alle programkategorier enkamera, utenom dramaproduksjoner.

5) BESTE KLIPP UNDERHOLDNING

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

6) BESTE KLIPP DOKUMENTAR

Klipp / redigering av program tilhørende i Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

7) BESTE FOTO TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

8) BESTE REGI TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

9) BESTE KLIPP TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

10) BESTE MANUS TV-DRAMA

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

11) BESTE LYDPRODUKSJON / LYDDESIGN

Alle programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

12) BESTE LYSDESIGN / SCENOGRAFI / PRODUCTION DESIGN

Alle programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

13) BESTE GRAFISK DESIGN / VFX

Alle programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

14) BESTE KOSTYME / SMINKE

Alle programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

15) BESTE ORIGINALMUSIKK

Alle programkategorier.

16) ÅRETS INNOVASJON

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til Fagpriskomiteen, skriftlig med begrunnelse.

17) ÆRESFAGPRISEN

Ikke åpen for ordinær påmelding. Forslag til kandidater kan sendes inn til Fagpriskomiteen, skriftlig med begrunnelse.

Nyheter