Regler Fagprisen 2018

 

 1. Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag. Nominasjonsprosess og juryering skjer på grunnlag av innsendte program. Programinnholdet må være allment tilgjengeliggjort i Norge og produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Det kan meldes på fagpersoner fra produksjoner som er distribuert på TV og/eller publisert på Nett-TV, så lenge innslaget oppfyller følgende tre kriterier: Innslaget må være norskprodusert, distribuert/publisert i nasjonale medier og produksjonen må ha en sjefsredaktør. Dette utelukker regionale produksjoner og private opplastinger.
 3. Programmene må være sendt mellom 20. mars 2017 og 11. mars 2018. En programserie kan bare sendes inn en gang per sesong per kategori.
 4. Påmeldingen må passe inn i en av kategoriene. En fagperson kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år.
 5. Hovedregelen er at Gullrutens Fagpris er en individuell pris. Fagprisen kan også gå til et team der flere fagpersoner i en kategori har jobbet tett sammen. Dette må spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 6. Hvert produksjonsselskap kan melde på inntil to fagpersoner eller team per kategori. TV-kanalene kan melde på inntil to fagpersoner eller team per kategori. Unntaket er i kategoriene for TV-drama, der er det ingen begrensning i antall.
 7. Den som melder på må sørge for at programmet viser fagpersonen / teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. Dette skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet.
 8. Alle innsendte bidrag må være klarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten og Gullrutens Fagpris, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.
 9. Hvert program skal lastes opp til Gullruten. Tekniske spesifikasjoner for dette sendes ut til alle kanaler og produksjonsselskap når påmeldingssystemet åpner. Det må også fylles ut et påmeldingsskjema, og det er produsentens ansvar at dette fylles ut korrekt og tydelig.
 10. Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler et påmeldingsgebyr på kr 1.200,- per påmelding. Ikke-medlemmer betaler kr 2.400,- per påmelding. Medlemskap i Virke Produsentforeningen registreres i påmeldingsskjemaet sammen med fakturainformasjon. Faktura sendes ut etter påmeldingsfristen, med 14 dagers betalingsfrist. Påmeldingsavgiften for internproduksjoner fra NRK, TV 2, Discovery og MTG TV dekkes av kringkasternes bidrag til Gullruten.
 11. Påmeldingsfrist er torsdag 15. februar 2018. Program som sendes etter påmeldingsfristen, men senest 11.mars, kan ettersendes etter skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten. Påmeldingskjemaet må uansett være utfylt innen påmeldingsfristen utløper. Fagpersoner i programserier med premiere før fristen, kan påmeldes selv om det innsendte bidraget i serien blir sendt etter denne dato, så fremt bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering. Dette må godkjennes av og avtales direkte med Gullrutens prosjektleder.
 12. Fagpriskomiteen kan avvise påmeldte bidrag, dersom regler eller andre forhold tilsier dette. Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å flytte påmeldte fagpersoner fra en kategori til en annen.
 13. Fagpriskomiteen forbeholder seg også retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering. Juryleder skal diskutere dette med juryen dersom det blir aktuelt å ta en slik avgjørelse.