Gullrutens Fagpris 2017

Praktisk informasjon

Fagprisen 2017

Gullrutens Fagpriser for 2017 ble det ut på Chateau Nuef i Oslo, onsdag 26. april.

Fagprisen arrangeres og produseres av avgangsstudentene ved Høgskolen i Innlandet.

 

Vinnere og nominerte

Komité

Leif Holst Jensen

Komitéleder Fagprisen

LeifHolst.Jensen@kristiania.no

Elisabeth Oftebro

Styremedlem Stiftelsen Gullruten

Elisabeth.Oftebro@fremantle.com

Marianne Øvrebø-Engemoen

Filmforbundet

marianne@filmforbundet.no

Elisabeth Øvsthus

Representant for Virke Produsentforeningen

elisabeth.ovsthus@warnerbros.com

Petter Rosenlund

Dramatikerforbundet

petter.rosenlund@online.no

Steinar Berntsen Stierneklar

Kanalrepresentant Discovery Networks Norway

steinar_stierneklar@discovery.com

Lars Fjeld

Kanalrepresentant MTG-TV

lars.fjeld@mtgtv.no

Morten L. Kristoffersen

Kanalrepresentant TV 2

mok@tv2.no

Thomas Goodwin

Kanalrepresentant NRK

thomas.goodwin@nrk.no

Pål Sommer-Erichson

Styremedlem Stiftelsen Gullruten

paal.sommer@strix.no