Fagprisen 2016

Nominerte og vinnere

Komité

Leif Holst Jensen

Komitéleder Fagprisen

LeifHolst.Jensen@kristiania.no

Sverre Pedersen

Forbundsleder Filmforbundet

sverre@filmforbundet.no

Steinar Berntsen Stierneklar

Kanalrepresentant Discovery Networks Norway

steinar_stierneklar@discovery.com

Lars Fjeld

Kanalrepresentant MTG-TV

lars.fjeld@mtgtv.no

Morten L. Kristoffersen

Kanalrepresentant TV 2

mok@tv2.no

Thomas Goodwin

Kanalrepresentant NRK

thomas.goodwin@nrk.no

Pål Sommer-Erichson

Styremedlem Stiftelsen Gullruten

paal.sommer@strix.no

Twitter

Instagram

Sponsorer