«Halvbroren» dominerte blant nominasjonene i 2013

Vinnere & nominerte